Nút delete

nut-delete

Sài Gòn, 14/09/2021
02:51 AM

Mình đã từng mong ước trong tâm trí mình có một nút delete, chỉ cần nhấn nút là xóa được tất thảy những ký ức không vui. Nhưng ở đời làm gì có cái nút như vậy. Kể cả có cái nút như vậy thì những ký ức đó vẫn đang nằm trong thùng rác hoặc đâu đó mà chưa bị xóa bỏ hoàn toàn.

Nhưng có một cách khác hay hơn gấp trăm lần nút delete. Đó là chính bản thân mình. Tất cả đều nằm ở chính mình. Quyết định xóa đi hay để lại là do bản thân quyết định. Vì vậy đừng mong chờ những kỷ niệm không vui tự nhiên biến mất. Chỉ khi ta buông bỏ nó ra khỏi tâm trí thì nó mới biến mất mãi mãi.

Nếu chính bản thân cũng không thể tự xóa bỏ thì mình sẽ dựa dẫm vào thời gian. Lúc trước mình không tin đâu, nhưng trải qua rồi tôi mới biết. Quả thật thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Nếu bạn không thể làm gì hãy nhờ thời gian giúp đỡ nhé. Hiệu quả lắm đó.

Leave a Reply