Hoàng Hôn Sài Gòn Ngày Yên Bình

photography-hoang-hon-sai-gon-ngay-yen-binh

Đây là những bức ảnh mình chụp vào 28/03/2021, hoàng hôn ngày hôm đó tuyệt lắm.

Leave a Reply